Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan den ƒ/. Willehrordas^ 4fg
ponden ontvangen had , gif^g daav
« mede handelen , en won er nog
« ^^jf l^lj' Insgelijks ook die er twee
« ontvangen had , won er nog twee. bij\
<( Maar die er een ontvangen had,
« ging het in de aarde begraven , en
« het geld van zijnen heer verbergen*
« Kn na eenen langen tijd , kwam de
(K heer van die knechten , en hield re^
it. kening met hen» En die vijf ponden
ontvangen had ^ kwam hem andere
ii vijf ponden brengen , zeggende : //ee-
« re , gij hadt mij vijf ponden ge^e^
<t ven f zie daar heb ik er nog vijf bij-
« gewonnen. Zijn heer zeide hem : kV el-
ii aan ^ gij goede en getrouwe knecht y
<t omdat gif over weinig zijt getrouw
<t geweest y zoo zal ik u over veel stel^
« len , ga binnen in de vreugd uws
« heeren* En die twee ponden ontvan^
« gen had , kwam ook bij en zeide :
« Heere , gij hebt mij twee ponden
« gegeven , zie daar , ik heb er nog
« twee bij gewonnen* Zijn heer zeide
« hem : f^Velaan , ^oede en getrouwe
knecht y omdat gij over weinig zijt
« getrouw geweest , zoo zal ik u over
<( veel stellen : ga binnen , in de vreugd
« UW8 heerenj'^
In deze geliikeuis wordt ons in het kort
leei'd , hoe God zijne goederen aan de men-
hen uitdeelt , om dezelve tot geestelqk voor-
ïel en geluk te besleden. Oiu dit beter te
rstaan , zullen wij hooren, wat de leeraars
^r 11. Kerk daarvan uitleggen eu deze ge 3
kenis iu het kort doorloopcu,
D d 3