Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4^t8 Evangelie op den Feestdag
groote pijn lijden , veel helpen ; bijzond.
niet het gebed en het iiiisofl'er. Dat wi] da
al onze pogingen aanwenden, oni njet on?
vrienden de verrijzenis des levens dea
achlig te worden,
GEBED.
Heere Jesus GHRISTUS, die de magt oi
te oordeelen ontvangen hebt , bewqs de ge
loovige zielen in het vagevuur uwe genade
verlos hen uit de smartelijke pijnen en do
hen ingaan iu de zatiglicid. Dat zij en wi
met hen , in den jongsten dag aan uwe reg-
terhand gesteld mogen worden , en wij d(
lieiciijke woorden mogen hooren : komt, ge-
zegenden njijiis Vaders , en beèil't hel vqk ,
dat U van de grondlegging der wereld be-
reid is. A-nien.
OP DEN FEESTDAG VAJN DEN
H, WILLEBRORDÜS.
Evangelie , Mattheus XXV. : i4 - 25.
«//z dien tijde, heejt Jesus gesproken
(I deze gelijkenis : Een mensch buiten
« 's larids reizende, riep zijne diensl-
<i knechten , en gaf hun zijne goederen
« in handen. Èn den eenen gaj hij
« vijf ponden , den anderen een , elk
« naar zijn vermogen en hij vertrok
« terstond. Degene dan aie da vijf