Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van alle geloovige zielen*
odat zi] tot de bergen en steenrotsen
Hen roepen : valt op ons en verbergt
1 is (*) voor de gramschap des Lams.
Jesus op de wolken komende , zal de
enschen oordeelen naar hunne werken ; die
ed gedaan hebben , zullen aan zqne reg-
chand geplaatst worden en het eeuwige le-
1n beërven ; maar de boozen, de over-
eeiders en hoereerders, de dieven, de
ironkaards, de lastex'aars , de vloekers en
i!| Ische eedzweerders zullen die vex*schrikke-
ke stem hooren : Gaat weg, gq vervloek-
jin, in de eeuwige pqnen! En deze ver-
)emden zullen alsdan wenschen te sterven,
p.ar daartoe niet kuniien geraken; het von-
is onherroepelijk en de straf duurt eeu-
) ig. O dan zouden zij wenschen op Aar-
beter geleefd en naar de stemme des
eeren gehoord te hehben.
Bidden wij God dan, dat wij mogen be-
)orea onder de schapen, die aan zqne reg-
rhand zullen gesteld worden, ora in de eeu-
It ige glorie te mogen ingaan , om die zalig-
den te smaken, die geen oog gezien, geen
3r gehoord heeft ; zaligheden te genieten ;
a-arbij al de vi'eugde dezer Aarde ia geene
n'gelqking kan komen. De zaligen zuilen
lar , in den hemel, van hunnen arbeid uit-
' isten, en het Lam , dat geslacht is, eeu-
ig toejuichen. Voorts met al het goede,
at wi^ op de Aarde , door onze voor-
)raak , voor onze vrienden , van den llee-
verkrijgen kunnen , mogen wij ook
e geloovige zielen , die ia het vagevuur
(*) Openb. VL : 16.
D d