Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
terwijl Jesus , raar zijne menschelijke na
tuur, het werktuig des Vaders en der I
Drievuldigheid is, om te doen , wat de 1:
Di'ievuldigheid heveelt en begeert.
Zoo wel iu het begin van het Evangelii
als aan deszelfs einde, spreekt CHRISTUS vai
den jongsten dag, of het algemeene oor-
deel , dat er gehouden zal worden ; doch di
kan ook toegepast worden op het bijzondei
oordeel van een ieder, bij zijn afsterven
God doet de menschen door zijnen Zooi
oordeelen; de stem van JeSUS zal de lig-
chamelijke dooden uit hunne graven roepen,
geli]k Hij , door zijne genade, nog dagelqki
velen van den geestelijken dood verwekt
Die deze zijne stemme, de inspraak tot het
hart, hooren , zullen leven; al is het ook ,
dat zij om kleine zonden, eenigen tijd, in
het vagevuur moesten blijven. Het konde
zijn om dagelijke zonden , of omdat zij van
eene doodzonde niet zoo geheel gezuiverd
waren als MAGDALENA, PJiTRUS cn andere
bekeerde zond.Tren , in dit leven, door Gods
hulp en genade , door een volkomen berouw
en leedwezen, daarvoor geboet hebben.
De H. Drievuldigheid zal het laatste oor-
deel door deu Zoon Gods doen houden ,
omdat Hij ook de Zoon des menschen is,
die in zijne menschelijke gedaante de men-
schen zal oordeelen , en in welke gedaante
de zondaars Hem ook zullen zien in de
wolken; dewijl zij Hem in zijne goddelijke
glorie niet mogen aanschouwen , als bestaan-
de hierin de zaligheid. Voor de zaligen zal
liij schijnen als een lam, maar voor de
yerdoemdcu verschrikkelijk als eeu leeuw}