Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
j van alle geloovige zielen. i^fS
;in dfc hulp van anderen begeerd hebben ,
>0 past het ook anderen onxe hulp te ver-
enen , en dc2e ^^n koo vele zielen in het
gevuur, die geene bijzondere hulp vaja
inne vrienden of van hun maagschap heb-
n. Het is dUs bïihjk, dat wq deze, ten
inste eenmaal in het jaar, gedachtig zi|n *
II alle Gods Heiligen tot hulp nemen; vooral
! zulken, die de pijnen des vagevuurs be-
oefd hebben, om (JHKISÏUS te bidden,
t Hq hun genade schenken en hen spoe-
g verlossen wil ; daar Hem daartoe de magt
geven is, gelqk ons het Evangelie van he-
n leert. In Hem buigen zich alle knien ,
rgeueti die in den hemel, op de Aarde
ouder de Aarde zijn (*). De zielen der
loovigen, die in het vagevuur zijn, heb-
n regt op onze voorspraak; daar wq door
n gelooi , eene hoop en liefde, te zamen
riiouden zijn als lidmaten onder één hoofd,
melqk : CHRISTUS de Heere. Zoo riep
B tot zijne vrienden : ontferm u mijner,
1 minste gij lieden die mijne vrienden zijt;
zouden wij ons niet vaardig toonen , om
geloovige zielen, door onze voorspraak^
. de pijnen des vagevuui's te verlossen ;
ar wq, in hetzelfde geval zijnde ^ ook
ïrue door de voorspraak van anderen j
uden willen geholpen worden.
Dit Evangelie leert nog, dat de magt des
•ons niet minder is dan die van den Va-
r j llij is met deu Vader één (**) naar zij-?
goddfhjke natuur, en zoo wordt Hij ge-
reu en heeft bet leven van ziih zclven j
Phil, U, : 10. (**) Job, XV. 25.