Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN ALLE
GELOOVIGE ZIELEN.
Evangelie , Joannes V. : 25 - 29.
m In dien tijde, zeide jèstts tot zijne
« leerlingen en tot de Joden : Voor-
u waar, voorwaar ik zeg u , de uur
« komt, en is nu hier , dat de dooden
tL de stemme pan den Zoon Gods zul-"
» lên hooren : en die ze hooren, zul^
« len leven. TVant gelijk dê Vaderlief
« leven in zich zelven hèeft , too heeft
^ hi] ook den Zoon gegeven het leven
« in zich zelven te hebben* En hij heejt
« hèHi .magt gegeven , om te oordeelen,
« omdat hij een Zoon des nienschen
u is. Verwondert u daar niet over^
tt want de uur komt , dat allen die in
«e de graven zijn , de stemme van den
O Zjoon Gods zullen hooren. En die
a goed gedaan hebben, zullen voort-
c£ komen ter verrijzenis des levens;
ft maar die kwaad gedaan hebben, lèr
a verrijzenis der verdoemenis **
Gelijk wij gisteren de gedachtenis van alle
Jïeiligcn gevierd hebben , zoo viei'en wij he-
den de gedachtenis van eenige andere ge-*
Joovige nienschen, die wel in den hemel
tuilen komen , maar, om redenen , voor ee-
nen tqd in het vagevuur lijden moeten.
Moeten wij ons met de l)lqden verblijden,
zoo moeten wij ook met de bedroelden he-
4^'oei'd zijn 5 daarenboven, indien wq gister