Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tl
pan alle Heiligen.
\ eugen en te verblijden , zeggende :
Zalig zijt gijlieden , als men u zal
cc schelden en vervolgen, en om mq-
M nent wil alle kwaad tegen u
o ken , II beliegende. Verblijdt en ver-
« heugt u; want uw loon is zeer groot
« in den hemeU^
Om deze redenen waren de martelaars zoo
Bvbbjd , wanneer zij den dood te gemoet
[ugen ; zij beschouwden de kwellingen cn
ijnigingen als kostelijke maaltijden ; omdat
ij wisten, dat al het lijden van dezen tijd
iet te vergelijken is bij de toekomende glo-
ie, die ons met alle Heiligen ten deel zal
orden, wanneer wij de deugden, in de acht
aligheden vervat, beoefenen en daarin, van
ag tot dag, zoeken voorttegaan.
GEBED- 1
Heere JESUS, die van den berg de deug- |
en, waardoor de zaligheid verkregen wordt; |
eleerd hebt, geef ons de kracht, dat wij l
ns benaarstigen om dezelven te verkregen,
)ntsteek in ons bet vuur der liefde en de
egeerte, om door deugden, de gloriekroon f
e verwerven. Dat wij geduldig zijn , als wij
imi uwen naam vervolgd, gelasterd en ge- I
maad worden. Doe ons het lijden in deze ''
egenwoordige wereld niet achten ; maar dat
vij de eeuwige vreugde steeds voor oogen
J lebben, Amen. •
Isl
J