Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pfin alle Heiligen. f/f
Zalig zijn zij, die hongeren en dorsten
« naar de regtvaardigheid; want zij
« zullen verzaad worden.^*
Door deze reglvaardiglieid mocl niet al-
en die deugd verstaan worden, waardoor
ij aan anderen geven hetgeen wij hun schu!-
g zijn , maar door regtvafirdighuid verstJ^at
en hier alle deugden , die de regtvaanlig-
;id in zich bevat. Wanneer iemand be-
'r»t, dat hij een zondaar is, en daarover
eent, dan heeft hij ook begeerte tot dQ
eugd , en deze begeerte wQrdt honger en
orst t;.cuoemd. Dat onze honger en dorst
aar deugd, van dag tot dag, vermeerde-
en , en wij eenmaal door het aanschouwen
er goddelijke glorie in den hemel verzaad
orden , daartoe verleene ons de Heere Je-
ljs zijnen genadigen bijstand !
Zalig zijn de barmhartigen; want zij
« zullen barmhartigheid verwervenJ^
Te weten : in den dag des oqrdeels zullen
[j, die aan hunnen naaste barmhartigheid
edaan hebben , een genadig vonnis ontvan-
en ; daarentegen zullen allen , die van de-
e deugd vreemd zijn geweest en hunnen
venmensch liefdeloos behandeld hebben ,
onder genade, tot de eeuwige straffen ver-
ordeeld worden.
Zalig zijn de zuiveren van harte ; want
(I zij zullen God zien»'^
Zuiver van hart pioeten allen zijn die God
ien willen ; niet alleen nioeten zij geene
»nkuischheid met er daad begaan; maar ook
;eene onkuische, oneevlqkc of slechte ge-.