Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
4(0 Emngelie op den Feestdag
heid; en hoe hooger het gebouw is, hoe
dieper het fondament liggen moet; dat is :
hoe ootmoediger wq ons moeten betoonen.-
Vrqwillige armoede hjdeu, kan ons puk ar-
men van geest miikeii ; mits zulks niet uitn
ijdele glorie geschiede, gelqk dit bq eenige
heidenüi^he wijsgeeren plaats had , die daar-
door wilden bero^qul worcjen , ipaar wan-
neer wij door den H Geest daartoe gedre-
ven worden , gelqk de Apostelen , die have
en goed verlieten, om Jksus na te volgen.
<( Zalig zijn de zachtwoedigen ; want
« zij zullen het aardrijk bezitten*"^
Ziet daar den tweeden trap van zaligheid.
Door het aardrijk verstond men bi] tIe Jo-
den het land van belofte , en dit was eene
afbeelding van den heuiel Ootmoedige Gbris-
tenen moeten ook zachtmoedig zqn, niet
haastig of toornig, gelijk er, helaas, velen
gpyonden worden, en evenmin opgeblazen,
gelqk vele rijken , die trotsch zijn op hunne
vergankelijke rijkdonimen ; maar nederig, met
alle menschen gemeenzaam verkeerende , hen
geduldig verdragende , hunne gebreken ver-
schoonende en hen vriendelijk bejegenende.
« ^alig zijn zij die weenen ; want zij
<1 zullen vertroost worden,**
Deze trap volgt heel wel op de vorige ;
want die ootmoedig en zachtmoedig ziju »
kunnen ligtelijk droevig zijn , en z^ig zijn
lij , die weenen met een heilig geween ;
beschrljende hunnen eigpne zouden en die
van anderen, als ook die, weJke in druk,
ellende, armoede en vervolgingen, met ge-
duldigheid leven.