Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4o8 Evangelie op den Feestdag, en^.
Vfen opgestaan zijn ; die zich den naam ran
gereformeerden geven ^ niet gelooven; daar zql
door geene wonderwerken of mirakelen hunne
zending kunnen bewijzen, en dit toch moesten
doen. Want Christus zelf bewees zijne zending
door wonderen, anders hadden de Joden geene
schuld van hunne ongeloovigheid, Dooroni
durfde Moises ook niet voor Pharo verschij-
nen, vóór dat hij van God eenen staf ont-
vangen had, om daarmede wonderen te doen.
Laat ons dan blijven bij het oud geloof,
dat door zoo vele wonderwerken bevestigd ,
cn met het bloed van zoo vele Heiligen ver-
zegeld is geworden. Ook deze twee] Apos-
telen , Simon en Judas , deden mirakelen
en bevestigden hun geloof in Christüs door
hun bloed. Daarenboven waren zij voorbeel-
den in de deugd van liefde : zij beminden
clkanderen , alle brave menschen , en zelfs
hunne vijanden. Simon Zelotes (dat een ja-
loerseh beteekent) en zqu broe-
der Judas Thadeus ( dat belijder of lover
zeggen wil ) werden , om Christus naam
vermoord. Volgen wij hunne voorbeelden in
de liefde tot den naaste, in het volstandig
strijden voor het geloof, dan zullen wij te-
vens daardoor toonen Christus lief te heb-
ben , en alzoo [de [zaligheid verkrijgen.
GEBED.
Geef ons Heere , door het voorbeeld van
deze heilige Apostelen, Simon en Judas,
den geest der liefde in., dan zullen wij het
pad uwer geboden bewandelen en de wet
Tervnllen. Amen,