Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H.H. Simon en Judaa. fo^
Verscheiden leeringen kunnen uit dit Evan-
elie getrokken worden. De ongeloovigen ver-
olgen de ware Christenen uit onwetendheid,
in onbekendheid met de zaak, gelqk Paulus ,
ie, vóór dat hij de genade Gods ontvangen
ad, een vervolger der H. Kerk geweest is.
)e vraag is nu, of al zulken, die onwetend
hunne dwaling voortgaan, barmhartigheid
genade van üod zullen ontvangen? Het
ntwoord is, dat zij niet alle zullen barmhar-
"gheid daar over verwerven ; alleen die , de-
felke het Woord Gods en zijne geboden niet
unnen weten, en zoo in hunne dwaling voort-
aan , zullen uit dien hoofde, dat is voor dia
nwetendheid geene rekenschap te geven heb-
en ; doch kunnen ook deze in vele ande-
e zaken pliglig en dus strafwaardig zijn ; maar
ewijl de meeste onwetenden , voorbedach-
elifk zoo zqn , en naar de leer «van Jesus
I liet willen hooren , zoo zijn zij strafbaar ;
vant zij hebben geene verschooning voor
lunne zonden. Velen hooreu Christus pre-
liken door zijne opvolgers , en evenwel blijven
ij hardnekkig ; anderen doven liet licht der
;oede inspraken en vermaningen In hun hart
lit; zq zien de mirakelen , die in de H. Kerk
eschieden, en die slechts in de ware Kerk
unnen geschieden, en nogtans blijven zq blind;
ij willen blind blijven en bekeeren i'ich niet.
)ezen hebben geene barmhartigheid te ver-
wachten ; zij kunnen hunne ongeloovigheid
[»iet verschoonen. Had ik , zegt Jesus , o«-
ier hen geene werken gedaan , die «ie—
mand anders gedaan heejt, zij zouden,
eene zonde hebben. Wij moeten derhalve
e nieuwe geestea , <lie in dcie laaV5ie.eea-.
C € i