Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van de H.H. Simon en Judas. ioS
iar ziet hier het antwoord : « het is eea
ebod des Heeren; wanneer dit volbragt
(i/ordt, is het genoeg." Ook Paulus spreekt
dirvan, dat degene , die zijnen naaste be-
at, de wet vervuld heeft (*)
(4^00 de wereld u haat, weet, dat zif
mij al vóór u gehaat heejt. Waart
gij van de wereld geweest, de we-
reld zoude hetgene kaar toebehoorde
bemind hehben ; maar omdat gij van
de wereld niet zijt, en ik u uit de
wereld verkoren heb , daarom haat u.
de wereld. Gedenk aan mijn woord,
dat ik tot u gezegd heh : De knecht
is niet meerder dan zqn heer. Heb-
ben zi] mij vervolgd, zij zullen u ook
vervolgen ; hebben zij mijn wo^rd
waargeiwmen, zij zullen het uwe ook
Vooreerst leeren wij hieruit, dat wij op
c ie wereld geen loon moeten verwachtea
V ir onze deugden , noch liefde voor liefde
de wereldsche menschen; daar zij ia
endeel de godvruchtigen haten en vervol-
I en de weldaden met ondank beloonen Ten
leren vinden de deugdzame menschen
Irin troost, dat CnuisTtrs zelf is gehaat
vervolgd geworden; ja zelfs ter dood ge-
h gt. Hoe veel zegen verspreidde Jesus
dom zich : Hij deed de kreupelen gaan,
blinden zien , de dooden werden opge-
V >t en aan de armen het Evangelie ver-
») Ryin. Xm. : 10.
C c 5