Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN DE
H.H. SIMON EN JUDAS.
Evangelie , Joannes XV : 17 : 25. *
« In dien tij de y zeide JESUS aan zijn
(( leerlingen z Dit beveel ih w, dat gi
<( elhanderen lief hebt.*'
In dit Evangelie, dat op den Feestdag van
de heilige Apostelen en broeders, SmoN en
Judas, gelezen wordt, hebben wij eene schoo-|
ne les van onzen Zaligmaker, omtrent de
deugd der liefde tot onzen naaste. Deze les
gaf Hij kort vóór zijnen dood, als of Hq
dezelve als zijn testament wilde aangemerkt
hebben. De les is in korte bewoordingen
vervat 5 doch evenwel bevat zij alles. In dit
gebod der liefde zijn alle andere geboden
vervat. En dit gebod , hoewel toen tot zij-
ne leerlingen gerigt , gaat ons ook aan ; wij
moeten God boven alles , en onzen naas~
te lieJhebben als ons zelven. Wij moeten
onzen naaste liefhebben, niet om tijdelijke
voordeden, vriendschap of om andere rede-
nen, maar ora de liefde Gods. De Evangelist Jo-
annes zag dit ook in , en heeft zoo dikwqls
alleen van dit gebod gesproken; zelfs toen
hij oud werd, en van zijne leerlingen moest
gedragen worden , zeide hij hun gestadig :
linderen, bemint malkanderen Eindelijk,
toen de leerlingen van JoaNNKS zulks begon
le verdrieten , omdat zij het zoo dikwijls
gehoord hadden , vroegen zij hem : waarom
hij dit gebod zoq menigmaal herhaalde ?