Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
Pän den H, Mióhaè'L
iet toe , dat gij niemand van deze
kleinen versmaadt ,* want ik zeg u ,
dat hunne Engelen in den hemel al~
K'tifd zien het aanschijn mijns Vaders ,
X die in den hemel isP
Idus eindigt liet Evangelie, waarin JE-
andermaal van de kleine kinderen spreekt >
waarschuwt oai die kleinen, de ootnioe-
e, geloovige, nederige Christenen niet
versmaden. Een tweede bewijs, hoe
gevallig zij llein zijn : en leeren wij hier
ens uit, dat wij menschen eenen Eiigel-
iwaarder hebben, die ons beschermt tegen
listen en lagen, welke onze vijand ons
gt leggen. Het past ons dus, dubbel
lig te leven , om daardoor dezen goeden
gel te eeren en bij ons te houden. Ein-*
f qk , indien de Engelen van ons weten ,
3 zijn de Heiligen, die als Engelen in den
1 nel geworden zijn, ook van ous bewust.
I Iden wij God , dat de Engelbewaarder ons
\ vare en de Heiligen onze voorspraak mogen
GEBED.
A'"ij bidden U, Heere JESUSgeef, dat
geh]k worden aan de kleine kinderen ,
I welke Gij in dit Evangelie spreekt : daj
> nederig, ootmoedig en dienstvaartlig \voi%
1 ; dat wij ous daartoe mogen benaarsti-*
i en ons leveu naar uwe geboden inrig-f
; zoo zullen wij , naar geene ijdelheden
2cide , en onzen voet op den weg der deugd
laidende, daar aanlanden, waar wij het aan»
qn UYis Vaders zien zuilen. Auicu.
G c 3