Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
4o2 .Evangelie op den Feestdag
heter eeenkn molensteen aan zij hen ha\
gehangen , en in de diepte der zee vei
dronlen te worden ; opdat iii) dan no
de zaligheid mogt beërven : beter het te
genwoordige leven te verliezen, dan in h(
toekomende verdoemd te worden. Dit heb)
ben wij verder verstaan uit de woorden
het is u beter verminkt of kreupel to
het leven in te gaan, enz.
Voorts zegt het Evangelie , dat wij d
dingen, waarmede wi] mtes* zondigen vai
öns zouden werpen, en datgene verlaten
wat ons van den weg der zaligheld afleidt
Indien dan uw oog u verergêrt , tre^
Jtet uit en werp hét van u ; dat is'
öntvlugt datgene, ^Vat uw oög en uwe zie.
Terleidt en bekoort, en dat u op dfcn dool-
weg brfcngt. Vermijdt derhalve de kWade ge-
zelsehfippOu 5 want deze doen Inenig een af-
wijken vah de deugd , en brengen hem of
zijpaden, die in den aanvang wel aangenaaii j
en |ls met rozen bezaaid schqnen ; doel
waarop men ei)tdeli}k niels dan distelen er ^
doornen aantreft Deze vtrv\ouden dik^vijl!
bet iigchaam zoodanig , dat men niet meer
terug kaji keeren , en ook gebeurt het, dat
ctn onverwachte dood hen uit htt leven
rukt, eer zi) aan terugkeeren deuken. Wäeh-
ten wij ons dan voor den eersten stap, zoo
zullen wij geenen tweeden doen. Wat zijn
toch tijdelijke genoegens en voordeden iiï
"Vergelijking vau de eeuwige vreugde in den
hemel , en waarom zouden wij met eend
handvol goud tevreden zijn daargeheele kouiug
rifken de onzen kunnen worden ? Wee ons, ia-
^cn wq zoo dwaas en onuoozel zijn zouden! Doek

ü