Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Michaé'L
en andereu niet te verleiden door hun
rnis, of een kwaad voorbeeld te geven,
zoude een dubbel kwaad zqn , cn ons
alleen tqdelijke , maar ook eeuwige straf-
op den hals halen. Het Evangelie zegt
er
ee de wereld, wegens de ergernissen;
want het is wel noodzakelijk , dat er
verergernissen komen ; doch wee dien
mensch , door wien de verergernis
J komt. Zoo dan uwe hand , of uw
i voet u verergert , hak ze af^ en. werp
* ze van a. liet is u beter, verminkt
j of kreupel tot het leven in te gaan ,
f dan twee handen of twee voeten heb-
bende, in het eeuwige vuur geworpen
te worden. En zoo uw oog u ver-
ergert , trek het uit , en werp het
van w. Het is u beter met één oog
tot het leven in te gaan , dan twee
oogen hebbende , in het helsche
vuur geworpen te wordenj"
Jier worden wij door den geestelijken Ge-
jl'sheer gewaarschuwd tegen de vercrger-
I sen j wij zouden niemand ergernis aan-
<;n; daar zulks eenq overgroote misdaad
God is : M^^ee dien mensch, door wien
verergernis lomt; hoewel de nood-
gelijkheid uit de listigheid der duivelen,
de boosheid , blindheid en kwaadaardig-
d der menschen moet volgen. En hoe
en maken zich daaraan schuldig ; hoe ve-
slichten ergernissen , twisten en tweedragt;
idar wee dien mensch, het ware hem
G c