Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H* MichaèL ^gg
gelijl dit kind, die is de grootste
in het rijk der hemelen* Mn die zoo-
danig een klein kind ontvangt in
mijnen naam , ontvangt mij* Maar
zoo wie een van die kleinen, die in
mij gelooven , verergert , jiet ware
hem beter eenen molensteen aan zij-
nen hals gehangen , tn in de diepte
der zee verdronken te worden.^*
^otiit herwaarts, gij trotsclie eu hovaardige
il velingeu , en leert u vernederen ! Gij zult
[1. ingaan in het Koningrijk der hemelen-
U zi] gij u vernedert ; nederig , eenvoudig
e openhartig wordet , vervreemd van alle
peht en eerzucht, zonder n^digheid, ge~
ii kleine kinderen. De hovaardq iseeneel•f-
z ide ; doch deze ondeugd is ook dikwqls aan
e m wil toe te schrijven, en, voor zoo verre wq
d)r slofheid en onacht2aamheid , de genade
1 ds, door de hovaardq, verloren hehben, zqn
V ^eer ver van de eeuwige zaligheid ver-
v:lerd : voor zulken is dit Evangelie hij-
zider geschreven, want daarin leeren zq,
IL zij doen moeten, om kinderen Gods en
e §enamen der eeuwige glorie te worden.
J>us verklaart zich duidelqk, en ter he-
tigiug voegt Hq er hij : voorwaar,
>oor hovaardij zijn ook eenige engelen afgeval-
en daarom van God gestralt geworden.
il te Vreden met hun eigen oïigeluk , zoe-
zij gestadig de menschen te verleiden ;
duivel gaat om als een brieschende
uw , zoekende wien hij zoude mogen
slinden (*). Eva werd door den duivel
*) 1. Fetri V. ; 8.
1
h
c
L