Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
hooren, Hem , zonder in'tstel , navol:^en
heden, zeg ik, daar gi) zijne stemme liuort
verhardt uwe harten niet, maar laat u be-
keeren en gelooft in Jksxts Chkistus , di
in de wereld gekomen is om zondaan t
roepen.
GEBED.
Roep ous , o Fleere JjESÜS , gelijk Gij dei
h. matthkus geroepen hebt ; roep ons
en wij zullen U naloopen ; wij zullen dei
■peg der deugden en den weg der zaligheid
btwandelefti Zoo zullen wij ons aan geen
achterklap schuldig maken , en naar U als
den geesteluken Geneesheer hooreu , om met
dcB H. MatTH£US in het eeuwig Vader-
land aan te landen. Amen.
OP DEN FEESTDAG VAN DEN
H. MICHAEL.
Evangelie, Mattheus XVIII. : i - lo.
Ia dien tqde , kwamen de leerlingen
m. tot Jesus, zeggende : fVie is toch
a de grootste in het rijk der hemelen?
« En Jesus riep een klein kind tot
« zich, en stelde dat in het midden
« van hen. En hij zeide : Ik zeg m,
a voorwaar , ten zij gij u bekeert, en
• wordt als kleine kinderen , gij zuil
Ä in het rijk der hemelen niet komen,
a '/iOO wie dan zich zeiven vernedert,