Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Mattheus* ^gy
It antwoord, dat JEvSUS gaf, leorcn, dat
t de eigenlijke pü^^t der leeraars is, de
idaren tot geloof en bekeering zoeken te
ngea; tot welk einde zij wel met beu
j>gen verkeeren. Dus moet men ook niet
■aistonds kwaad van iemand denken , al
aiijnt bet iu onze oogen verkeerd te zijn ;
\ kunnen imuiers niet altijd dc inwendige
weegoorzaken van de handel wijfie onzes
lasten doorgronden : de schiju bedriegt
nar al te dikwijls ; dit zien wij onder an-
r in het aangevoerde geval.
In de derde plaats hebben wij nog Jesus
dere verklaring en antwoord te besehou-
;n. Daardoor bewees Hij, dat Hq niet
valijk deed met de zondaren te eten 5 al-
o dit diende, om met hen in gesprek te
► men en hun den weg der zaligheid te
sren. Voorts , dat de werken vaü barm-
rtigheid aan God aangenamer zijn dan
igtoflers , en dat zonder de liefde geene
feranden aan God behagen , gelijk pau-
js leert. /. Cor, en dat Hij niet
valijk deed met de tollenaren en zondaren,
niet met hen, te verkeeren ; want waren
zondig , dan moest Hij , volgens der Fa-
seers eigen zeggen, niet met heu omgaan;
iren zij regtvaardig , dan behoefden zq zij-
verkeeriug niet. Gelijk de Geneesheer
et tot de gezonden gaat, zoo hadden zij
sm niet van noode , om heu tot boetvaar-
^heid te brengen; daar Hij de geestelqke
eneesheer was eu nog is.
Voor ons is uit dit alles te leeren , dat
j , heden daar wij , door den mond der
vangeliedicnaars, dc stemme van Jesus nog