Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^oo Evangelie op den Feestdag
Leeren wij hieruit, dat Jesus de zonda
ren dikwijls te gemoet komt , om hen tot
bekeering te brengen. Sommige door het
uitwendige w^oord , andere door inspraken
van het hart. Wij moeten , wanneer dit ge-
beurt, terstond opstaan, en zonder ver-
zuim die middelen in het werk stellen
welke God verordend heeft, om ous zali
te maken. Niets uitstellen tot morgen , wat
óns heden te dowi staat, wij moeten CriRis-''
tus, wanneer Hij ons roept, dadelijk vol-^
gen in ons huis, ons hart, waar Hij ons
zijne genade doet ondervinden, gelijk Hij
zulks aan mattheus deed ; doch die dit
geval niet zoo breedvoerig beschreven beeft,
gelijk de andere Evangelisten doen ; daar
het hun zelven betreft, en liij zelf zijne
deugden' niet verließen wil. Eindelijk moet
een bekeerd zondaar zijne vorige medezon-
daren tot geloof en bekeering trachten te
brengen , hen mede in huis nemen; doch
wanneer zij voor geene verbetering vatbaar
zijn , moet hij hen schuwen als de pest; uit
vreeze van weder verleid te worden
Dit Evangelie leert nog , die laatdunkende ,
trotsche, onverdragelijke en geveinsde Fari-
zeërs niet natevolgen. Ja vele menschen be-
straffen doorgaans in anderen, wat in hunne ei-
gen oogen kwalijk gedaan is , en gaan dit ande-
ren achter den rug zeggen, en , terwijl zij
'dit doen, de zaak vergrooten en vererge-
ren ; van hunne eigene woorden die eens
anderen makende. Doch men moet hun
antwoorden naar hunne dwaasheid , en hen,
door gezonde redenen zoeken te overtui-
gen; opdat zij wijs worden : Men kan uit