Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
derrjke raadgevingen en vermaningen hunner
ouders, leeraars en onderwijzers, versmaad
cn niet aangehoord te hebben ! De knagin-
gen huns gewetens zullen grooter zijn dan
tien duizend dooden sterven. Bidden wq
God, dat Hij ons en onze kinderen in dea
regten weg zijner geboden boude.
GEBED.
Kom , Heere jesus , zuiver onze harten.
opdat wij u met den regtvaardigen SiMON
mogen omhelzen, en niet uit deze wereld
scheiden , vóór dat wij U met de oogen des
verstands gezien hebben ; want Gq zijt het
verlangen, de liefde en het leven van hen ,
die U verwachten. Amen.
OP DEN FEESTDAG DER BE-
SNUDENIS ONZES HEEREN.
( Nieuwjaarsdag. )
Evangelie , Lucas II : 21.
es En nadat de acht dagen vervuld wa-
« ren , dat het kind Jesus zoude bc
« sneden worden , zoo werd zijnen
1.1. naam Jhsus genoemd, welke van
« den Engel genoemd was, aleer hij
« nog in het ligchaam was ontvangen.
Dit Evangelie is kort; doch bevat in zich
ïchoone verborgenhedeu en belangr^e za—