Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den ff. MattheuB. jg^
j;< om gaat henen, leert , wat het ie
« zeggen is : Ik wil barmhartigheid
{( en geen slagtoffer. fVant ik ben niet
tt gekomen om de regtvaardigen y maar
« om de zondaars te roepenP
Wanneer iemand eenen zieken moed en
)op wil inboezemen, houdt hij hem door-
nns i'ulke anderen voor oogen » die met
^zeilde kwalen behebt waren ; doch daar-
in genezen 'n\n. Hetzelfde doet onze moe-
iV de H. Kerk , wanneer zq hai^ kranke
nderen komt bezoeken. Als voorbee!den
>udt ii\ ons voor oogen MAGDALENA. Pa-
rus, Paulus, Matthäus en zacht.us;
et om ons van ligchamelqke, maar van gees-
;lijke krankheden te genezen ; want er zija
jowel geestelqke als ligciiamelzjke 5 geeslc-
ke zijn de zonden en gebreken.
MaTTHEUS was een tollenaar en bij de
öden , gelqk alle menschen vau dat beroep.,
s een zondaar beschouwd ; niet zoo zeer om
et ambt, alswel , ou)dat daarbij , het zq door
e tollenaars zeiven ol door anderen , gn>ot
waad geschiedt, ais : onregtvaardigh';den,
ronkenschappen , twisten, gramschap, vioc-
en , zweren, enz. Toen CilRïSTS , op ze-
eren tqd voorbij het tolhuis ging, waar
IaTTHKUS zat, zag Hij hem aan met de
ogen zqner genade en riep hem , zegv^eu-
.e : volg mif. Terstond stond MattHKüS
p, en ging met hem naar zqn huis,
iraar JfcSUS met hem en andere tollenan^n
ingen spijzen. Aan tafel viel er weder cea
esprek voor, en de nijdige Farizeërs zocU-
ca te Vitien,