Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag
behooren onder het geslacht dergenen , dï
God zoeken en hiernamaals het liefelijke aan
schijn Tan God genieten.
GEBED.
Heere Jesus, die Maria verkoren heht
om voor ons voorttebrengen het eeiwige
Licht, wil ons, die door de zonde kinde
ren der duisternis geworden zijn , aannemen
als kinderen des lichts , door uwe H. mensch
wording en vooi'spraak van uwe moeder Ma
ria. Amen.
OP DEN FEESTDAG VAN DENj
H. MATTHEUS.
Evangelie , Mattheus IX. 9 - i3.
• In dien tijde, JeSUS van daar voort-
■ gaande , zag eenen mensch in het
« tolhuis zitten , genaamd MjttHEUS,
« en zeide hem : Volg mij. En hij
' opstaande volgde Hem. En het ge-
« schiedde als hij in huis ter tafel zat,
■ dat er vele tollenaars en zondaars
« met Jesus en zifne leerlingen kwa-
« men aanzitten. Hetgeen de Fari-
• zeers ziende zeiden zij aan zifne
« leerlingen : IVaarom eet uw Meester
« met de tollenaars en zondaars ? Jë~
" SUS dit hoorende , zeide : De gezon-
« den hetben den geneesmeester niet
« van noode, maar wel de zieken. Daar-