Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan onze Liepe Vrouwe Geboorte, ^g^
zondaressen opgenoemd ; als : de huis-
uw van UriAs, met welke DaVID ge-
digd had : ThaMAII , die met den Fa-
ch JüDAs gezondigd had ; de ontuchtige
uw KAAB j Ruth, die tevoren heidensch
ï geweest; maar deze worden vermeld,
aan te toonen , dat ChrIsTUs gekomen
om te zoeken en zalig te maken het-
e perloren was ; hqzonder de Scha-
van het huis IsraëL
aria wordt in het Evangelie aangehaald,
hare groote waardigheid te kennen te ge-
, en ten anderen , om diegenen te be-
amen, welke durven zeggen , dat ChrIs-
| s geen waarachtig mensch geweest is, noch
\* araclïlig vleesch en bloed heeft gehad ,
] lar alleen een schijn daarvan zoude ge-
J est ziju. Het is eene groote godslastering
i ■ te zeggen. JEsUs is uit het vleesch en
3ed van maria geboren en was waar-
ifitig mensch, geheel aan den mensch ge-
k, uitgenomen de zonde. Voorts is het
ker , dat ChrIsTUs de bede zijner moe-
r voor onze zaligheid verhooren zal, en
e genade en zegeningen verkrijgen , welke
voor ons van Hem zal verlangen ; want
zondigde nooit, en was vol genade;
4arom zij ook niets onredelijks kan be-
eren. Dat wij ons dan verblijden in de
boorte van zulke getrouwe patrones, die
o veel voor ons vermag en verkrijgen kan,
mneer wij zelven dit vromelijk begeeren.
it wij hare deugden, al is het dan ook
linder volmaakte navolgen; opdat wij mogen
(*) Lucas XIX : lo.
Bh 5