Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
SE¥ ; want dewijl zij geene broeders bad
was zij , volgens de wet vau MOTsES {*]
getrouwd niet JoSEF , die van haar naast
Hiaagschap was,
. De Evangelisten zijn wel niet breedvoei
in het verhalen der deugden van MAKïA
en wij hebben daarvan nader gesproken
het Evangelie van onze Lieve Vrouwe Booc
schap en Bezoeking 5 maar het is ook ge
noeg, dat zij zeggen , dat uit haar dJi
Christus geboren werd. Zij moet derhall
ve door God met vele gaven en deugde
versierd zijn geworden , om waardig te zij
den Zaligmaker der wereld in haren schoo
te dragen. In het geslacht van de H. mari.
worden veel mannen geteld , die groot
zondaars waren ; maar chrtstus wilde u
Maria geboren worden , ómdat Hq kwam
om zondaars zalig te maken. DaVID wa
ook een zondaar ; doch hij bekeerde zich I
en in zulk geval besmet de zonde niet, ei
moest hem oorzaak zijn tot vele deugden
David ware nooit zoo heilig , nooit zo«
ootmoedig geworden , en hadde nooit zoo veh
boetvaardigheid gedaan , 200 over zqne zon-"
den geweend , indien hq eerst niet in zon-
den ware vervallen. Wanneer men gezon-
digd heeft, moet men den moed niet verlo-
ren geven ; maar met DaVID daarvoor boe^
te doen en zich zoeken te beteren. DavID is
bier vóór alle heilige mannen gesteld, gelijk
Petrus en Paulus vóór alle Apostelen,
MattheUs voor <le Evangelisten. In dit
geslachtboek van ChhisTOs worden ook ee-
{*) Wum. XXXYI. : 7 en 8,