Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Spo Evangelie op den F-sestdag
daardoor onze pligten jegens ü , jegens oi
zen naaste of jegens ons zelven vergete
Amen,
OP DEN FEESTDAG VAN ONI
ZE LIEVE VROUWE GE-
JBOORTE.
Evangelie , Mattheus I. : i - l6.

'v-v.-v^-v
In de H. Kerk worden de Feestdagen d
-Heiligen in het algemeen of bijzonder g(
vierd ; men viert dezelven althans door !V1
te hooren; maar van weinige Heiligen vie
men de geboorte, dan alleenlijk van CHRIS
TUS , de bron der' zaligheid, van zijn
moeder' vol van genade , en van JoANNï
den Dooper ; omdat al de andere iu zon
den ontvangen en geboren werden en na;
derhand eeist, door de genade Gods, hei
lig geworden zijn. Christus konde noo?
-aan onheiliglieid ondei'worpen zqn; Mari/
werd reeds in hare ontvangenis gezuiveidj
en Joannes werd, in zqn moeders ligcliaaa
met den H. Geest vervuld. De geboor»
van deze drie personen heeft bijzon-
dere vi'eugd aau de wereld geschonken. Ei
zouden er zich velen in de geboorte va
Joannes den Dooper verblijden , hoeveel ti
meer in de geboorte van Christus en zq-
ne moeder ; want het volk, dat in é
.duisternis zat', het onkundige, ellendige
. ea zondige menschdom, heeft een groQt