Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan 'de onthoofding van Joannes.
r hg aan haar verzoek voldede ; nogtans
koos hij het laatste , liever dan haar te
en bedroeven. Hoe dom en onnoozel dit
, zal men ligtelijk begrijpen ; maar niet
cftder zal men gelooven moeten , dat er nog
ï|ï ouders gevonden worden, die dikwijls
Ihet een of ander opzigt verkeerd bande—
j om hunne kinderen niet te bedroeven ^
r hun een dwaas verzoek afteslaan. Moest
odes ook niet eenen wijzen en deugd—
ï len man meer bemind hebben, dan het
»brengen van den eisch zijner dochter?
i i^endien verpügt geen eed om onregtvaar—
heden te begaan. En wilde Herodes
zoo vast houden , hoeveel te meer
st hij God den eed houden. Eindelijk ^
moeten niet een of twee van Gods gebo-
|i onderhouden , maar die allen en zoo 7;ul—
wij! door lijden , kwelling eu vervolging,
h t de godvruchtige menschen in CHRISTUS ,
een gelukzalig einde komen , en daar
i^landen , waar de ziel van JoANNES de
vrige vreugde smaakt; want

^i/ne leerlingen dit hoorende, zijn ge-^
komen en hebben zijn ligchaam ge-z.
nomen en in een graf gelegd,"
GEBED.
leere, geef, dat de leeraars steeds, naar
: voorbeeld van Joannes den Dooper ,
e leer, en zonder schroom verkondigen,
dat wij openlijk uwen naam bélijden. Dat
nimmer ligtvaardiglqk en onnoodig eeneu
l zweren, nimmer onze* booze neigingen
dvolgen, nimmer naar ijdelheden zien ^ noch
B b 3