Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^oo Evangelie op den Feestdag
op het hart van hare dochter, dan dat c
ze haren raad niet zoude volgen. Wraakg
rige menschen gelijken aan HerüDIAS : i.
meenen, dat, vvahneer zï^ andereu kwel
en vertrappen , hun dit voordeel aanbre
gen zal , of zij vinden genoegen in eens a!
ders leed. Ondeugende menschen bat
allen, die hun in den weg staan en hinde
]i)k zijn, in het uitvoeren van hunne boo
heden. 3. De raad , dien booze menscln
geven, is naar hunne verkeerde driften a
gemeten, en loopt daarop uit, dat zq a
hunne booze neigingen voldoen , of hun 00
merk daardoor bei*eiken kunnen.
« En aanstonds met der haast tot
<( Koning hinnen gaande , eischte zij
« zeggende : Ik wil, dat gi] mij hi
« terstond het hoofd van JoANNES
i( eene schotel geeft. En de Konin
<t werd bedroefd ; doch wegens den ee
« en degenen , die met hem aan tafi
« zaten , wilde hij haar niet bedroevei
<( Maar eenen van zijne lijfwacht ze
« dende , gebood hij , dal men h
<c hoofd daar in eene schotel zout
« brengen. En hij onthoofde hem in é
ii gevangenis, en bragt zijn hoofd dam
« in eene schotel, en hl] gaf het aafl
« de dochter , die het aan hare moe-
i.K der gafJ^
Toen Hekodes den wil van zqne dochter
vernomen had, werd hij bedroefd; want faj
hield veel van JoANNES, zoo als wq vroe-
ger hoorden, en hq begreep tevens , dat Ijij
eeue onregtvaardige daad zoude begaan, wau-,