Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii
ifan de onthoofding van Joannes^
dan&t had tot behagen van JJEno^
Df:S, en van degenen , die met hem
ter tafel zaten; zoo zeide de A.o-
ning aan de dochter : eisch van mif,
wat gif wilt, en ik zal het ti geven.
En hif zwoer haar : ja , al wat gij
van mif eischen zult , zal ik u ge-
: ven, al ware het ook de helft van
[ mifn Koningrijk,*'
i
iieruit leeren wi] , welk eene verkeerdie
zondige gewoonte de wereldsche rnen?-
J len nog meer hebben. Zq laten zich door
j reldsche genoegens en vermaken dikwqts
i )danig wegslepen, dat zij onregtvaardighe-
li a begaan. HerODES schepte zoo veel
^maak in het dansen van HëRODIAS doch-
, dat hij de onbezonnen belofte de<;d,
1 haar te zullen geven, wat zij eischte,
ware het ook de helft van zifn Ko~
ngrijk, en de uitkomst zal leeren , dat
hierover berouw had. Wij moeten dus
i Timer iets van dien aard beloven, dat wij
5t zeker zijn te kunnen volbrengen ; maar
k moeten wij nimmer een' mensch in ver-
eking brengen , gelqk deze danseres deed ,
< aanraden van hare moeder , en
Zij ging dan uit, vragende aan hare
« moeder : hFat zal ik eischen ? En
«t die zeide : Het hoofd van JoAN-*
« NES den dooper,^^
Nooit had HeroDÏAS eene gepaster gele-
iidieid gevonden , om zich oj» joannes te
reken, dan hier , en zij vermogt te voel
B b s