Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
aars worden er gevonden , die liun , gel
Joannes deed, de waarheid durven zeggei
doch zulken worden door den Profeet isai
mei regt stomme honden genoemd , die ni
kunnen bassen.
Vele onderdanen en lidmaten der Ke
ontzien hunne geestelijke oversten, zoo lang d(
ze hen niet openlijk berispen; maar war
neer zij hen ernstig willen tegengaan in ecj
nig groot kwaad , dat zij bedrijven , dan leg
gen zij hun listen en lagen , om hen te be
radeelen of te verderven. Zoo ging het oo
Herodes : hij hield veel van joannes
hoorde hem gaarne , deed veel wat hij zei
de ; maar niet alles ; zijn hoofdkwaad li<
hij* niet na ; hq scheidde zich niet van da
booze wqf. Konde men dit uitbazuinen
menschen , laat u bestraffen 5 hoort naar u
we leeraars 5 zij verkondigen u Gods wil e
wet 5 hoort dan de woorden Gods en volg
zijne geboden op , dan zouden misschien ve
len van dezen hunne gierigheid , hunne ho
vaardij, hunne brasserijen , hunne onkuisclii
heden verzaken, en matig, regtvaardig ei
godvreezende zoeken te leven in deze ta
genwoordige wereld ; zij zouden daardooi
geluk en vreugd ora zich heen verspreiden
en hiernamaals zalig worden.
« ^Is er nu een bekwame dag gekomen
tt was j dat JJj^RODrs op zijnen ge-^
a boortedag een* maaltijd voor di
cc Prinsen , de krijgsoversten en dt
ii grooten van Galileë had aangerigti
« en als de dochter van die He 11 o*
KiDiAS binnen gekomen u^as ^ en