Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
na Kersdag, ^S
ßchicn en toonen, dat wq ware Christenen
zijn ; o}>dat de Ueere or?s ook niet verloo-
chene in den dag des oordeel?,
« Als zij nu alles naar de wet des Hee-^
« ren volbragt hadden, heerden zij we-^
« der naar Galilee in hunne stad Na-
zareth. Met hind wiesch aan en
« werd gesterkt^ vervuld met wijsheid^
« en de genade Gods was in hem^^
Nadat JaSEF en MaRIA him kind in den
tempel hadden opgedragen , volgens de wet
des Heeren, keerden zij wx'der naar hunne
woonpiaatse ; zij haddtjja nu alles w<<t ver-
eischt werd te Jeruzalem volbragt en beij-
verden zich , terug gekeerd zqnde , alles te
volbrengen, wat hun nog te doen stond.
lli;n kind jKSys groeide voorspoedig op ea
nam dageiqks toe in wqsheid en keunis , en
Gods genade was zigtbaar met Hem. Gewis-
selijk , al wie zijne pogingen aanwendt , om
zijne pligten te vervullen , om wijs en deugd-
zaam te worden, en daartoe (lod om des-
zelt's bijstaiid en genade smeekt , zal dezel-
ven ook ontvangen. Zoek derhalve eerst het
Koningz'i]k Gods en zijne geregtigheid en het
andere zal u toegeworpen worden. Ach, of
alle kinderen zulken lof moeten verdienen,
dat ze geprezen konden worden ter oorzake
van hunne wijsheid en deugd ; doch, he-
laas ! vele groeijen op ia ondeugd , in dom-
lieid en losbandigheid i Velen beschouwen
de scholen en kerken als gevangenissen ea
- de leeraars als gevangenbewaarders. Maar
zuilcu het zich te laat beklagen* de lief-
C a