Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pandde onthoofding pan Joannes. ^SS
NES , wetende dat hij een regtvaar-
dig en heilig man was ; en hij hield ^
peel pan hem ^ deed vele dingen op zijn ï
woord en hoorde hem gaarnej'
n dit Evangelie zijn vooral twee gi'oote
»rbeelden van goed en kwaad; het eene
na te volgen ; het andere om te ver-
den en te schuwen.
)e Profeet en voorlooper van cïiristüs,
ä.nnes, is een spiegel en voorbeeld voor
M; leeraars. Zq moeten zonder schroom
■une medemenschen , die kwaaddoen, be-
(afl'en; hoe magtig deze in de wereld ook
1 mogen en al werden zi) deswege nog
> zeer gehaat ; ja , al moesten zij daar-
L den dood sterven. Dit leert ons God
f, bi} den Profeet izaias (*) : Roep
ider ophouden : verhef uwe stemme als
'f ie trompet : verkondig mijnen volke
i ne boosheden , en den huize pan JA~
H zijne zonden ; en christus zelf, als
i de koopers en verkoopers uit deu tem-
1 dreef; alsmede op andei-e plaatsen en bij
rlere gelegenheden. De H. joannes volg-
Et deze les mede op , niet tegenstaande het
ote gevaar, dat hij daarbq liep; want
Joannes Herodes bestrafte, wegens
t deze raet HerodIAS in overspel en
oedschande leefde, zocht zij hem van kant
3 helpen, hetgeen haar ook door list ge-
kte. A-lle booze menschen willeu de waar-
ad niet hooren , en de grootea der Aar-
m worden gaarne gevleid. Weinige leei*-
(M IlüofUöiuk LVai. : 1.
B b