Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
I van den II* Barlholomeus,
riïder vele goeden, dikwijls nog eenen kwa-
i||n kan schuilen ; waarom wij ons niet be-
nleven te verwonderen , wanneer in groote
ii rgaderingen , als in de li. Kerk, onder de
a estelijken van een klooster, kapittel of ou-
r geestelijke oi'den , somtqds kwaden zijn,
ffleniand vertrouwe dus te veel op zich zei-
nln, en die vast staat, zie toe, dat inj niet
JjUe. Er zqn bij God wijze redenen, waar-
i ä Hij dikwijls de kwaden duldt.
if En met hen ajkomende , stond hij op
eene vlakke plaats , met eene schare
tt van zijne leerlingen, en eene groote
u menigte volks van geheel Judeè' en
Jeruzalem, en van den zeekant van
Tjrus en Sidou. Die gekomen waren
om hem te hooren , en van hunne
[< ziehten genezen le worden : daar wa^
(t ren er ooh onder ^ die van onreine
K geesten gekweld werden ; en zij
« werden genezen, En al het volh
h zocht hem aan te raken , want
K daar ging eene kracht van hem uit
t< en maakte ze allen gezond.^
Deze woorden zijn uitgelegd op den Fcest-
g van den H FaJUAMJS cn SëBASTIANUS ;
" rwaarts vi q dan ook verwijzen ; alleen nog
imerkende , <lat wij ons naar JiiSUS moe-
1 wenden, willen wij van onze geestelqke
ankheden genezen worden: Hij is de wa-
arts der kranken en zal ons, al wat wij
hoeven , toedeelen ; mits wij het voorbeeld
n den H, DakTUOLOAIEüS navolgen ca
ernsüg daarom bidden.