Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eifangelie op den Fetistdag
I
4< En als het dag geworden was, rif^
« hij zijne leerlingen, en i^erkoos e
« twaalf uit hen , die hif ooi Apos^
ii telen noemde : SlMON, dien fii
aden bijnaam van i^ETiiXJS gaf\ e^
ii Andreas zijnen broeder ; Jacobu,
nen JOJNNES; i^illLI PPUS en B ar
<( THOLOMEUS ^ Mji theus en ThO\
üma^; Jacobus den zoon i^an /Ju
FHEUS , en SiMOM ^ genaamd der,
« ijveraar I en JUDylS den zooa van JA-
^l( QOBüS; en JUDAS den Jskarioter^di
ii die de verrader geweest is.*'
Ziel hier dus de reden , wasrom de Ik^ez'^
zoo laitg gebeden heeft, te weten : vüüj' dé
verkiezing zijner Apostelen, dat eene zaak
Vau groot belang was. In alle christelijke
zaken , die wij voorhebben^ moeten wij God
vooraf bidden 5 dit doet nog de H. Kerk,
als zrj voor dc Apostelen en leei'lingen, an-
deren in de (daats wil kiezen. Vooraf houdt
ïij dan kwalertemper of vasteilagen ; zq bidt
Christus en smeekt Hem , dat Hq toch
gotde mannen ^wil doen wijden tot dea
dvenst en de Utring van zqne H KerL
Deze bedienaren oi leeraren moeten eendr.ig-
ti^; zijn ; waarom de Evangelist ook twce'
aan twee veriueld. Ook worden de Aposte-f
Itn hier in orde opgeteld : de eerste if
Pkteus; de laatste judas den Iskarioter
deze rangschikking heeit ouder de middel-
Eten geeue plaats j deze Evangelist noctu
die , gene andere daarna op.
Door JüOAK den vtrraJer te kiezen, heclll
de Zaligmaker ongetWJylcW wiilon !