Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan den //. Bartholomeus, 381
iji moeten wij mede navolgen. Wanneer
ijl mogt tegenwerpen, dat JksüS elders
ftlang bidden verwerpt, de Farizeërs daar-
in berispte, en zijnen Jeerlingen een kort
(H leerde , hierop antwoorden wg : de
1 (gmaker misprijst een lang gebed niet,
Ijr Hij wil geen lang gebed zonder aan-
it ; als of God met woorden gediend
e zijn. De Farizeërs baden uit geveinsd-
en glorie , om van de menschen gezien
orden. Zulk bidden is derhalve geen
i|ieu. Dit lang bidden bewijst JeSüS met
voorbeeld, is goed, cn Hq is daarin bij-
er door zquen waardigen Apostel Dar—
LOMKUS nagevolgd ; want deze bad
derdmalen daags en honderdmalen
>|g hij des nachts zijne kniè'n. Zoo kun-
l| wij ook dikwijls op eenen dag, het zq
woorden of met gedachten. God bidden;
onder onze dagelijksche beroepsbezig-
i|en, kunnen wij menigmanl ons hart lot
1 verlieffen; dat Hem zeer behagclijk is.
moeten slechts bidden om tijdelijken
iiddriift; en niet oin rqkdommen of ver—
\ kelijke diugen ; maar meest om geestelq-
goederen , die de roest en molle niet
nen verteren, noch daar de dieven door-
ven en die stelen. Ook moet de gene,
bidt, in den staat van genade !ïijn, of
minste moet hem die tot bidden op-
^ ikeu ; want niemand kan tot mij komen ,
i zij de Vader, die mij gezonden heeft^
irelke , zegt JkSUS. Het Evange-
zegt verder :
*) Joaunes VI# :