Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'1
OP DEN FEESTDAG VAN DEIH
H. BARTHOLOMEÜS. '
I
Evangelie, Lucas Vf. : 12 - 19.
« En het geheurde in die dagen , datt
hJeSüS op eenen berg ging oni U\
« bidden , en hij overnachtte in het ge-'\
« bed tot God,"
Wrj weten van el Jers, dat JfiSUS aanzijn,
leerlingen leerde bidden ; uit dit Evangelie]!
vernemen wij, boe Hij zelf bad, en hierin, J
zoo wel als in alle andere deugden , strekt |
de Zaligmaker ons tot voorbeeld. Hij had
niet van noode voor zich zelven te bidden;
maar dit en al het andere deed Hij voor
arme, behoeftige, doodschuldige zondaren en
om ons een voorbeeld te geven.
Jesc/s klom op eenen berg, om t^hiA-
den ; dit leert ons alle verstrooijingen te
vermijden 3 en wanneer wij bidden willen,
ons in de eenzaamheid te begeven , om niet
door aardsche dingen afgetrokken te wor-
den. Het gebed is eene verheffing des ge-
inoeds tot God hier boven ; daarom leest of
zingt de Priester in de H. CVIis , wanneer het
digt bij d"e consecratie is, dat de harten
zich naar boven moeten verheilen.
Jesus bad des nachts ^ om te leeren,
dat de nacht daartoe bijzoader geschikt is ;
voorts, ook daarom, dat Hij bij dag bezig
W''is met andere goede wei'ken : Hij predik-
te, dc^ed wonderen en zegende. Eindelijk,
zqu bidden was gestadig en aanhoudend, en