Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
424 Evangelie op den Feestdag
rigtte ; maar MARtA deed' beter : zij h
het beste deel verkoren.
De geestelijke zin intusschen van de
geschiedenis is dexe : dezelve beteekent e
strijd tusschen het in- en uitwendige lev
van AJakIA ; maar door de genade, welk
in haar overvloe<lig was, heeft zij steeds he
beste deel verkoren. Bij voorbeeld , toe
haar de Engel de boodschap der ontvange
nis bragt, was zij aanvankelqk bekommerd
doch zeide eindelijk : mij geschiede, gelijk'
gq zegt. Toen JiiSUS drie dagen van haa
weg bleef in den tempel , vroeg zij ontsteld
als Martha : zoon, waarom hebt gij dasji
gedaan ? Maar toen Hq aan zijne moeder
dit onderrigtte, bewaarde zij al deze woor-
den , overleggende die in haar hart. Toen
er op de bruiloft te Cana in Galileë wqn
ontbrak, was maria zorgvuldig en zeide :
zij hebben geenen wijn. Doch toen zq on-
derrigt was, zeide zij tegen de dienaars, dat
zq zouden doen al wat Jesus gebood , en
zij was te vrede. Toen JesüS eerst van He-
rodes in Bethlehem en daarna te Jeru-
zalem , waar Hij zoo smadelijk en smartelijk
gepqnigd is geworden , gezocht werd, was mar
tha,dHl is Maria de de moeder Gods,vetstoord
naar den uitwendigen mensch; maar naar den
goddelqken wil , was zij met Gods wil te
Vreden en gelaten. Hieruit ziet men, dat zij
steeds het beste deel verkoos :
Eht wq ous bier afvragen : of wij ook het
beste deel verkoren hebben ? Zijn wq ah
kinderen bedacht, om van den Galhegisinus
bet meeste werk te maken ? Zijn wij daar-
naar begeerig om dien vezder bq.te wonen,