Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
m onze Lieve Vrouwe Hemelvaart.^y)
Hem dragende. Ook zoclit zq Hem,
Hq twaalf jaren oud geworden was, met
anost en bezorgdheid, en vond Hem
elijk in den tempel te Jeruzalem te-
En wat al zorgen en bekommernis had
oor Jesus in latere jaren! Toen Hq
het kruis hing verliet zij Hem niet ;
r stond bij Hem , en ook later toen Hij
il|r afgenomen en gezalfd werd. Het E-
gelie zegt verder vau MAKTUA :
Istilstaande zeide zij ; Heere, neem
gij er acht op, hoe dat mijne zuster
mij alleen iaat dienen. Zeg haar
dan, dat zij mij helpe. En de Hee~
re antwoordde haar : JMartha,
Martha , gij zijt zorgvuldig en be-
kommerd met vele dingen. Doch
een is noodig. Maria heejt het bes-
te deel verkoren, hetwelk haar niet
zal ontnomen worden"
iieruit hoort gij, dat MARTHA niet over
I e zuster te vreden was ; dewijl zij haar
bet werk alleen liet verrigten en slechts
1 tig was , met naar de woorden van den
ligmaker te hooren : MaRTUA gaf aan
sus te kennen , dat zij dit anders wensch-
opdat Hij des te beter bediend mögt
s»rden Maar Jesus antwoordde, dat Ma-
]A geen ongelijk had en dat zq , MARTHA
: mcli)k , ook wel deed ; doch dat hare zus-
: het beste verkozen had : zq hoorde de
»orden Gods en dit gaat boven lijdelijke
slommeringen. MARTHA deed niet kwa-
t, daar zq het uit eeu goed hart ver-
A a 5