Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^oo Evangelie op den Feestdag
Jesus kwam in het dorp , in deze wereli
en eene vrouw heeft Hem in haar huis o
vangen. Deze vrouw MakTHA , de zus
van Maria Magdalena en van Lazaru
kan de maagd MakIA beteekenen, iu wi
ligchaam Jesus eenige maanden vertoefd^
vóór Hij ter wereld kwam. Door Mart
kan Maria zeer wel verstaan worden ; d
Martha in de hebrceuwsche taal eene vro:i
die heerschappij heeft , beteekent, en On
ze Lieve Vrouw had vele heerschappij ov
hare gezegende vrucht, den Heere Jesus, di|
haar onderdanig was , gelijk de Evangelistel
getuigen. Zij vertrad het hoofd der slangi i
door haar zaad (*). De zuster van de eij ^
genlijke MarTHA was magdalena, die zeej
gaarne de lessen van den Zaligmaker hoor-
de : maar geestelijker wijze beteekent mag-
dalena ook de moeder Gods ; want wq le-
zen in de H, Schi'ift, dat zq de woorden
van Jesus be\vaarde en die in haar hart
overleide. Door deze twee zusters kan men
verstaan , twee wijzen van leven , dat in de
moeder Gods te overwegen is : haar den-
ken{le en werkende leven. Het eerste doorl
Maria, welke eene veriichster beteekent,'
verhoogt het andere door martha, van
vvelke dit Evangelie zegt, dat zij bezig wasj
met veel dienens. Dit deed de moeder Godsj
van dat zij den Heere ontvangen heelt; waat
iij ging toen in haast naar hare Nicht E-
lilSABETH en diende deze drie maanden.
Daarna , toen haar zoon geboren was , wik-
kelde zij hem in doeken, alle mogelqke zorg
(*) Genesis UI. • i5,