Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
gi Evangelie op den zondag
liooi't", wit zal Ihet te ««ggen «ijn, wanneer
uw eigen geweten u zal beschuldigen. Bidt dan
God oui genade en dat Hij u op den reg-
ten weg brenge ! En gij , die de stem van
uwen herder hoort, dankt (»od den Htere !
Voorts, bidt voor malkanderen, zegent el-
landeren ; God schenke u vrede , God ze-^
gene u , dit moeten uwe wenschen zijn ,
dan zult gij weder gezegend worden ; en
Biet de maat, waarmede gij anderen meet y
aal men u weder uitmeten ; doch de ge^.
dachten , de schijnheiligheid en valsche regt^
Vaardigheid , van velen zullen ontdekt
worden. Het Evangelie zegt verder :
<( Daar was ook eene projetesse AnnAj
<( eene dochter van PflAJSUEL^ uit der^
« stam van Aseh , die nu op hare da-^
i( gen gekomen was, nadat zij zeven
<( jaren van haar maagdom met haren
i( man geleejd had ^ij was nu wedu^
« we geweest tot haar vierentachtigste
« jaar j en gin^^ niet van den tempel i
« dienende God dag en nacht met vas-
<( ten en bidden. Deze dan ter zelj^
« der ure daar bij komende ^ loofde ook
aden Jleere en sprak van hem ^ tot
« allen, die de verlossing van Israël
a verwachten.''^
Zoo vastte en bad de godvruchtige An NA,
in den tempel te Jeruzalem ; ook zij ha4
het geluk het kind JhSUS te zien , zi) loof-
de den Heere en spi*ak van JtSUS tot allen
die den Messias \crwachiende waren Zoo
zullen wij JiiSUS door deugden eeren, Hem
met UajL't ea mond belijdeu vQur de mc^-^