Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
un onze Lieve Vrouwe Hemelvaart»
d laat mij raetdeii H. LaukfnTIüS, U alzoo
eï>uwc'lijk aanhangen , dat ik noch pijnen ,
dl wreedheid van booze menschen ont-
ij in het belijden van uwe waarachtige
:ing, en dat ik Jiec opregt Katliolijk ge-
)| met allen ijver voorsla en begünstige ;
jmt ik U daardoor behagende , de liefde
aj den IL laurentius in niij verwckke
nide kroon van uwen grooten martelaar
ifiins deelachtig worde, Amen.
DEN FEESTDAG VAN ON-
LJEVE VJIOÜWE IIEMEL-
)
VAART.
Evangelie , Lucas X. : - 42.
V- "N- "Vy
i dien tijde gebeurde het , terwijl zij
voortreisden, dat JeSUS in een dorp
kfvam , alwaar de oroaw , met name
Ma BT HA hem in haar huis oni ving»
Deze had eene zuster j genaamd MA-
niA, welke zittende aan de voeten
des Heeren zijn woord aanhoordem
Maar MARTHA was bezig met veel
dienens.
)it Kvangelie , naar de letter verstaan wor-
de , scliijnt in het mitiste niet den lof
\l naagd Ie vermelileu ; doch de gees-
ke zin en uitlegging kan op haar toe-
pRflïjk gemaakt worden.
L)oor dit dorp , naar de letter Bethanie ,
staat men de wereld , die , bq den hemel
geleken , niet meer is dan een dorp bij
CIC grooie stad, Bethanie hv\ Jeruzalenim
A a 4