Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Evangelie op den Feestdag ^
telarpn : oofmoedicd in voorspoed, gelate»
in ict-enspoed , uiet ligtvaardig maar kuist b r
Vrnclïtbaar in goede weiken, vrqwillig oni^
krnis opnemenden hetzelve vrolijk dragende),
zoo doende zullen den Heere Jesus wel-r
ge val lig wezen. [|
Die zijn leven lief ^ heeft zal het veri^
liezen, zegt bet Fvangelie': niet, dat nienr
zïch zelven moet onibrenfren, gelijk soumtiJ)
ee wanhopigen • m^ar wij n-orten het zoq
li^l h< bben, dat wij het heel gaarne vrjj-
wilHg zouden willen alleggpn , wanneer God
zuiks van ons eischf. Wij zullen door ói
genade Gods, het eeuw-ge leven beërven,
indien wij JrsuS dienen en dus ook navol-
pen ; want daar il hen , zegt .ÏF.MTS , zäl
mijn dirnaar tvezen. Het ligt dus niet in
den naam en in de woorden , maar wij moe-
tftn door daden toonen , dat wi| Christenen
zijn en JeSUS in zi^ue deugden navolgen.
Wij zullen ni» t te vergeefsch ons krnis
rp ons nemen en ons kasteden; want het
loon zal daarop volgen , en zoo iemand
JnfiVS dient , dien zal zijn Vader eeren.
Welk een groot loon is dit voor onzen ge-
rmgen dienst, dien God daarenboven niet
van noode heeft.
Eindelijk leeren wij nog, dat wij mede niet]
kw;ï'i)k doen de heiligen hier op Aarde te p
ceren; w;.nt eert God hen in den hemel, !
dan mogen wij bet ook doen op Aarde , eii
hunne voetstappen drukkende, zullen ip
ffPin»»] ïnet de heiligen en martelaars in [
den he;itel geëird worden.
gebed.
P luijn Koüing en ni^n God , Heere Ji:-