Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
pan den IL Laurentius.
«straf geen martelaar maakt: maar de oor-
en inlemie van hem. 5. Het tarweugraan
H'ruchtljaar, en brengt dertig, zestig of
Äderdvoud voort ; aiaoo doen ook de
■telaars , die door hun voorbeeld en goede
rAen , velen bekeeren. In de eerste tijden ,
urde het dikwijls, dat op de zelfde piaats,
een martelaar gestorven was, duizenden
lieten doopen eu in den schoot der H.
keerden. 6. Het tarweiigraan moet in
arde vallen , eu niet met geweld daar-
eworpen worden 5 ook moet een marte-
vrjjwillig den marteldood te gemoet gaan ;
fijt anders zoude daarin geene verdienste
n. CHKISTüS strekt hun allen tot voor-
réd, en Hij is hun hierin voorgegaan. Heat
'i vele martelaren gevolgd. Onder ande-
, de H. Laurentius, die naar de mar-
g verlangde , toen hij Paus Sixtus met
diaken Agapitus en Felicissimüs zag
'ijruittreden. Hetzelfde deed de H. An-
>);as , toen hij vau verre het ki-uis zag,
vjL'aan hij sterven zoude, en verheugde zich
Ik'over zeer. Ignatius , een leerling der
\jstelen , werd, gehjk weleer Daniel, in
leeuwenkuil geworpen , en toeu hij
iie dieren hoorde brullen, zeide hij, zegt
ituonimus : Ik ben een tarwegraantje van
n:lISTUS ; ik zal gemalen worden tusscheu
tauden der leeuwen ; opdat ik goed brood
Christus moge worden. Caivïprianus
ii][Eugeland zong : Te Deum laudamus ,
1 hem de tijding gebragt werd, dat hij
ven zoude. En al zijn wij juist niet be&teuid
den marteldood te oudergaan , wq be-
lj|)ren evenwel gezind te zijn gelijk de mar-i
A a 5