Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
31^
Evangelie op den Feestdag
iK leerlini^en : Voortvaar
zeg
ih
« Ten zij het tarwengraan in de aa
« de valle en sterve ^ zoo blijft het t\
<( Leen ; maar indien het sterjt , £
<( hrens^t het vele vrachten voort, fj
1
« zijn leven lief heejt zal het verlh
<( zen : en die zijn leven haat in dé\
« wereld zal het bewaren ten eeuw
« gen leven. 'Aoo wie mij dient, ä
« volgt mij : en daar ih ben , zal oi^
« mijn dienaar zijn» ^oo iemand n,
« dient ^ dien zal mijn Vader eeren
Uit liet tegenwoordige Evangelie, dat p; ^
op den Feestdag van den vermaarden ma]^
lelaar , den H, LaUKENTIUS , voorgehoud€|
wordt, kunnen wij leeren, welke de hoofd |
eigenschap van eenen martelaar ?ijn moetij
namelijk : hij moet zijn als een tarwengraaji
1. Dit tarwengraan is klein; aJzoo moet ee
martelaar klein in zich zelven zijn , ootnioe
dig en nederig van harte ; hij moet, sti^
zijn als een lam, dat den mond niet opdoe >
als het ter slagtbank geleid wordt. 2. Daa; 1
een graantje hoe drooger hoe beter is, 20(|
Tnoet een martelaar geheel droog zijn , ei ^
niet besmet niet de vochtigheid der onkuisch]
heid. Hoe klein een graantje ook zim
moet het echter , naar deszelfs grootte, zwaar:
wezen; een martelaar derhalve moet zwaar'
in deugden zijn, ernstig, zonder de minste:
ligtvaardigheid. 4. Het tarwengraan is van bin-1
Den wit; een martelaar moet ook inwentiig;
wit wx'zen 5 eene goede intentie hebben iuf
zijne goede werken , bijzonder in zijne mar-
teling ; want de H. AUGüäTJNüü zegt, Ud^