Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
van den H. Jacobue den meerderen.
'Bsns antwoordde hun : Gi/ zult mij-
nen kelk wel drinken : maar te zit-
ten aan mijae regterband of linker-
hand , staat mij met toe u te ge-
ven, maar den genen ^ dien het van
mijnen Vader bereid is.'*
lat Jesus zquen Vader groot maakte,
l|j Hq naar zqne mensehbeid, JaCOBUS
jlJoANNhS vroegen Hem als mensch naar
wf^reldich rqk, en daarom antwoordde de
?igmak<T, dat men in zqn rijk door lijden
kirien moest, en hq , die het meeste lijdt,
bi meest eene hoogere plaats zoade ver-
iiicn , welke de Vader bereid heeft en
3;>r den Zoon zal gegeven worden. Laat
Dl dan bidden, dat wq , na Iq'len en sU'q-
ii, mogen komen in het huis des Vaders,
fy rin vele woningen zqn.
GEBE D.
leere JeSUS , die uw leven gegeven hebt,
U onze verlossing, geef, dat wq d^m kelk^
tl ken ons, door uwe barufnrtigheid , tot
c;e zaligheid, zal ingeschonken worden,
S.uldig en met blijdschap mogen uitdrin-
i tot den laatsten druppel nw voorbeeld
el dat der H. Apostelen navolgende. Amen.
P DEN FEESTDAG VAN DEN
H. LAURENTIUS.
Evangelie , Joannes Jtll. : 24 - 26.
(n ditn tijde, zeide lot ziffze
A a