Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
'3JO Evangelie op den Feestdag
hier door werd de noodzakelqkheld van ti'^
lijden en goede werken te doen geenzius weg^
genomen ; immers is het de wil onzes god-i(
delqken Zaligmakers, dat wij door het Iqden^
en goede werken aan zijne verdiensten deelach-F'
tig worden. Ook zegt Paulus : « ik uerbhji;
mij in mijn lijden voor u , en voltrek het-\
gene er ontbreekt aan de verdrukkingen^
van Christus in mijn vleesch , voor zi/n\
ligchaam, hetwelk de kerk is." Zoo had-
den de Apostelen in plaats vau eerambten al-
lerlei verdrukkingen eu lijden te verdnrén. De
zonen van Zëbedeus zouden, dit geweten heb-
bende, niet met hun verjoek lot Jesus ge-
komen. Maar hoe veel moed kan een Chris-
ten hebben, wanneer hij lijden moet, wan-
neer hij bedenkt , dat Christus hem i$
voorgegaan ; ook is ons Iqden door zijn lijden
veel verzoet geworden en wij weten , dat wq
niet Iqden boven onze krachten.
De zonen van Zebedeus dan, niet weten-
de , dat zij begeerden, antwoordden, dat zij
den kelk wel konden drinken. Dit bewijst ons
den aard van wereldsche menschen, die voor
tijdelijke goederen alles veil hebben. Maar
Christus in zijn lijden navolgen, ten einde dc
zaligheid te erlangen, dit willen zij niet; ten
zij de genade Gods in hen werke. Jacobus en
Joannes strekken hiervan tot voorbeelden ;
want nadat zij den H, Geest ontvangen hadden,
waren zij getrouwe Apostelen , en Jacobus
dronk den kelk dien Jesus voorzegd had. Na
velen in het joodsche land en in Spanje bekeerd
te hebben , keerde hij naar het eerstgenoemde
land terug , waar hij onthoofd werd. Het
laatste gedeelte van ons Ëvangelie luidt: