Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Inn den JJ. Jacohus den meerderen.
faar JESUS antwoordende, zeide : gij
lieden weet niet, wat gtj begeert.
1 Kunt gij den kelk drinken, dien ik
; drinken zal? Ja, wij kunnen, zei"
!j den zij:'
j
ilïfsclioon de moeder het woord gedaan had ,
e^,tans spreekt Jesus hare zonen aan, daar
die het begeerden De moeder zoude dus
U voorspraak dienen , en deze voorspraak
fdprijst de Heere niet; maar Jesus zeide
: gij weet niet , wat gij begeert: dat
i^: gij weet niet, welk rijk, ik oprigten zal;
fa rqk , dat gij bedoelt, een rqk van deze
vreld , zal ik niet oprigten ; en kunt gij Iq-
ci en sterven gelijk ik; kunt gij dien bit-
tim kelk drinken, al dat Iqden ondergaan?
I, mijne medechristenen, het lijden, dat
clwijls eenen kelk drinken, genoemd wordt^
D^ men overigens als een heilzaam genees-
nldel aanmerken , waardoor God ons op den
v? der zaligheid brengt. Christus moest
li en, om in zijne eeuwige glorie in te gaan ,
e wij moeten Hem iu zekere mate daarin na-
\ gen , dan zullen wij , mede geleden heb-
lide< ook medeheerschen (*), Hier uit blijkt
c: wij, schoon Christus voor ons voldaan
l);;rt, e^owel nog moeten lijden en goede
rken doen, om de verdiensten zijns lijdens
elachtig te worden. Dus dwalen de onka-
jlijken grootelqks , als zq leeren, dat de
ede werken of het lijden ons niet meer
odzakejijk zijn. Het is waar , Christus zel-
aan het kruis : Het is al volbragt , maar
(*) a Timoihcu« II. : \i.
A a