Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP DEN FEESTDAG VAN DE]
H. JACOBÜS DEN MEERDERE
Evangelie , Mattheus XX. : 20 - 25.
« In dien tijde, hwam de moeder dei
a hinderen van ZebeVEXTS met har)k
« zonen tot JESUS, en aanbiddem
a verzocht zij iets van hem. Hij vraa^
tt de : IVat begeert gi] ? Zéij zeiii
« hem : Zeg, dat deze mijne twee zo^
it nen zitten , de een aan uwe regier^-
« en de ander aan uwe linkerhand ii
« uw rijk**
In dit Evangelie lezen wq van d^ Aposte«
len JaCOBXJS , wiens Feestdag wij heden me(
dien van JOANNES vieren. Vóór het ont-
vangen van den H. Geest en ,de genade
Gods waren deze twee Apostelen vol zon-
den en gebreken, en daaruit merken wfflï
aan, dat het noodig is den H. Geest, doorfl
vurige gebeden, van God af te smeeken, |
Salome , de vrouw van Zebedeus tot
Jesus met hax-e beide zonen , JaCüBUS en'
JoANNES, om Hem een verzoek te doen.
Zij waren, gelijk vele anderen , nog van
meening, dat JeSUS een aardsch Koningrijk
zoude oprigten, cn daarom vroeg de moe-
der, voor hare zonen, hooge eerambten in
dit lijk. Deze hunne begeerte was dus on-
gegrond en onbehoorlijk, en wanneer mea
kwalijk begeert, verkrijgt men niet
l^) Jacobus 17, : a.