Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
ji van de H. Maria Magdalena*
Ié nalaten, en voor zoo verre er geen
i^d insteekt, moet men zich naar de ge-
dnten schikken j ten einde geen aanstoot
I ipven.
Ibrders kunnen wij uit het voorbeeld van
tiiDALENA nog leeren , de deelen van ons
^aam, waarmede wij gezondigd hebben
3 meest eu bijzonder te kasteden. Mag-
/ik'SX droogde met haar hoofdhaar de
oien van JüSUS , omdat zij rjdel gepronkt
atj zrj weende ; want hare oogen hadden
ai ijdelheden gezien ; haar mond had on-
ïijke dingen gesproken en boosheden be-
rlen; daarom kuste zij de voeten van Jfi-
U Met Magdalexa moeten wij afstand
01 van onze zonden , ons zelven veroot-
i«digen voor üod en aau de voeten van
HJS weenen. En terwijl wij niet zoo als
iDALrN.V aan de voeten van JksUS zei-
kunnen komen , laat ons tot den Pries-
eigaan , die in den naam van JeSUS de
Ien vergeeft , dan zullen wij , eene opreg-
biecht sprekende, mogen hooren : Uwe
é/ilen worden u vergeven*
GEBED.
ie lleere JeSUS, ik, die een groot zon-
r ben, leg voor uwe voeten , dezelven
tranen van een opregt leedwezen be-
vihtii^ende, dezelven kussende laet de lip-
der ootmoedigheid. Dje mij uwe b;»rm-
tige en liefelijke stem hooren : dut nuj-
n zonden mij vergeveu zqn , door uwe ou-
Jige genade en groote verdii;nslen. A.meu.