Boekgegevens
Titel: Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Auteur: Jacobs, H.
Uitgave: Venlo: Weduwe H. Bontamps, 1830
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1351
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202473
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament
Trefwoord: Evangeliën, Kerkelijk jaar
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zondags-school, of Uitlegging van de evangelien op alle zondagen van het geheele jaar: ten gebruike van Roomsch-Katholijken
Vorige scan Volgende scanScanned page
Emngelie op den Feestdag
daardoor dikwijls in groote zonden verval
len, terwijl de ootmoedige zondaren va
God barmhartiglieid erlangen, gelqk I\I\ri
MagoAX^ena , die daarom vergiffenis kre
van hare zonden 5 want
Jesus zich naar de vrouw teerende!^
Km zeide hij tot SiMON : '/jiet gij deze
« vrouw wel ? Ik ben in uw huis ge^^
komen ; gij hebt mij geen water voor^
« mijne voeten gegeven ; en zij heefi
u mijne voeteii met tranen nat gemaakt^
en met haar haar ctfgedroogd. Gij
« hebt mij geenen kus gegeven / en zij^
« van dat zij ingekomen is, heeft niet
n opgehouden mijne voeten te kussen» \
Gij hebt mijn hoojd met geen olié\\
K gezaljd ; en zij heeft mijne voeten \
« met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u.
u haar worden vele zonden vergeven* ; \
tc want zij veel bemind heeft. Maar
« wien min vergeven wordt, die be'-
cc mint min.^*
In oude tijden was men gewoon voar de
dischgenooten , die vau buiten kwamen, wa-
ter te doen brengen , om hunne voeteu te
wasschen. Dit liet JoSiCF iii Egypte oofc
aan zijne broeders geven. Daarenboven was
het de gewooute , gelijk nog bij vele Oos-
tersehe volken , de gasten met eenen kus te
verwelkomtuen, en de«e beide bewijzen van
beleefdheid en liefde, had StmoïJ aan den
Zaligmaker niet gegeven. De gebruiken ,
welije er in de maatschappij ïiijn , om den
naaste liefde eu achtiu^ te bewijzen moet meu